Erinevused

Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.

Lõlita võrdlemise vaatele

Both sides previous revision Previous revision
spam [2014/01/28 17:27]
alvar
spam [2014/01/28 17:27] (Hetkel kehtiv)
alvar [Ants aitab..]
Rida 80: Rida 80:
 "Teie heast usust kahjuks Eestis kehtivate seaduste kohaselt ei piisa ning sooviksin palun.: "Teie heast usust kahjuks Eestis kehtivate seaduste kohaselt ei piisa ning sooviksin palun.:
  
-1. Teada saada kuskohast või kuidas te minu e-posti aadressi saite +  - Teada saada kuskohast või kuidas te minu e-posti aadressi saite 
-2. Esitada tõend, et olen teil lubanud mulle saata reklaamsõnumeid (Vastavalt kehtivale seadusandlusele,​ peaks antud tõend teil eksisteerima taasesitatavas vormis)+  ​- ​Esitada tõend, et olen teil lubanud mulle saata reklaamsõnumeid (Vastavalt kehtivale seadusandlusele,​ peaks antud tõend teil eksisteerima taasesitatavas vormis)
  
 Number 2. puudumisel või antud tõendi mitte-esitamisel lähima 5 tööpäeva jooksul olen kahjuks sunnitud pöörduma andmekaitseinspektsiooni poole palvega alustada menetlust teie suhtes seoses IKS §-s 12. ja ESS §-s 103 lõik 1 rikkumise tõttu. Number 2. puudumisel või antud tõendi mitte-esitamisel lähima 5 tööpäeva jooksul olen kahjuks sunnitud pöörduma andmekaitseinspektsiooni poole palvega alustada menetlust teie suhtes seoses IKS §-s 12. ja ESS §-s 103 lõik 1 rikkumise tõttu.
spam.txt · Viimati muutnud: 2014/01/28 17:27 persoon alvar
chimeric.de = chi`s home Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0