Erinevused

Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.

Lõlita võrdlemise vaatele

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
spam [2008/12/04 11:08]
alvar
spam [2014/01/28 17:27] (Hetkel kehtiv)
alvar [Ants aitab..]
Rida 71: Rida 71:
  
 Täiendavalt teavitame Teid, et spekulatsioonid teemal „e-posti serverisse kogemata vea tekitamine“ ja „kes kelle ukse taha prügi viib“ soovitame arutlusse võtta mõnes vastavas foorumis. Andmekaitse Inspektsioon juhindub oma töös asutusele laekunud konkreetsetest kaebustest ning vastutust kohaldab tõendatud asjaolude põhjal. Täiendavalt teavitame Teid, et spekulatsioonid teemal „e-posti serverisse kogemata vea tekitamine“ ja „kes kelle ukse taha prügi viib“ soovitame arutlusse võtta mõnes vastavas foorumis. Andmekaitse Inspektsioon juhindub oma töös asutusele laekunud konkreetsetest kaebustest ning vastutust kohaldab tõendatud asjaolude põhjal.
 +
 +====== Ants aitab.. ======
 +
 +Ants Anupold, 2014.01.28, via facebook:
 +
 +"Antud kiri on saadetud heas usus, et see sisaldab informatsiooni mis on kasulik just teile" - Sellistele kirjadele olen mina teinud juba autoreply ​
 +
 +"Teie heast usust kahjuks Eestis kehtivate seaduste kohaselt ei piisa ning sooviksin palun.:
 +
 +  - Teada saada kuskohast või kuidas te minu e-posti aadressi saite
 +  - Esitada tõend, et olen teil lubanud mulle saata reklaamsõnumeid (Vastavalt kehtivale seadusandlusele,​ peaks antud tõend teil eksisteerima taasesitatavas vormis)
 +
 +Number 2. puudumisel või antud tõendi mitte-esitamisel lähima 5 tööpäeva jooksul olen kahjuks sunnitud pöörduma andmekaitseinspektsiooni poole palvega alustada menetlust teie suhtes seoses IKS §-s 12. ja ESS §-s 103 lõik 1 rikkumise tõttu.
spam.1228381699.txt.gz · Viimati muutnud: 2008/12/04 11:08 persoon alvar
chimeric.de = chi`s home Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0