Erinevused

Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.

Lõlita võrdlemise vaatele

Both sides previous revision Previous revision
spam:viide01 [2008/12/04 11:18]
alvar
spam:viide01 [2008/12/04 11:18] (Hetkel kehtiv)
alvar
Rida 14: Rida 14:
 eest. Infoühiskonna teenusel on kolm iseloomulikku tunnust, mis seda  eest. Infoühiskonna teenusel on kolm iseloomulikku tunnust, mis seda 
 teistest majanduslikest tegevustest eristavad. Nendeks on: teistest majanduslikest tegevustest eristavad. Nendeks on:
-teenuse osutamine ilma poolte füüsilise kohalolekuta;​ +  * teenuse osutamine ilma poolte füüsilise kohalolekuta;​ 
-– edastamine elektrooniliste vahenditega;​ +  ​* ​edastamine elektrooniliste vahenditega;​ 
-– ja teenuse osutamine tasu eest teenuse kasutaja otsese taotluse alusel.+  ​* ​teenuse osutamine tasu eest teenuse kasutaja otsese taotluse alusel.
  
 Eeltoodust tulenevalt saab InfoTS-e §-is 5 sätestatud ​ Eeltoodust tulenevalt saab InfoTS-e §-is 5 sätestatud ​
spam/viide01.txt · Viimati muutnud: 2008/12/04 11:18 persoon alvar
chimeric.de = chi`s home Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0